SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

05 Nisan 2024 Cuma 12:24
SMM ADAYI  ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 64 orman mühendisi, 9 orman endüstri mühendisi ve 1 ağaç işleri endüstri mühendisi başvurmuştur. Buna göre; Amasya, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sakarya ve Trabzon şube merkezlerimizde yapılacak olan TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin, bu şubelerimizde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 04/04/2024 tarih ve 2024/1 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulunun 05/04/2024 tarih 2/1 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisleri yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 05/04/2024

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Batı Karadeniz’de (Kastamonu) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

1.5-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-Batı Akdeniz’de (Antalya) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Doğu Akdeniz’de (Adana) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.14-Giresun’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.15-Merkez’de (Ankara) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

2.1-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

2.2-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

2.4-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

2.5-İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

3.1-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Batı Karadeniz (Kastamonu) 15 Nisan 2024 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

2-Sakarya  15 Nisan 2024 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

3-Bursa  15 Nisan 2024 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

4-Amasya 16 Nisan 2024 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

5-Denizli 16 Nisan 2024 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

6-İzmir 16 Nisan 2024 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

7-Batı Akdeniz (Antalya) 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

8-Doğu Akdeniz (Adana) 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

9-Kahramanmaraş 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

10-Elazığ 18 Nisan 2024 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

11-Erzurum 18 Nisan 2024 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

12-Doğu Karadeniz (Trabzon) 18 Nisan 2024 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

13-İstanbul 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

14-Giresun 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

15-Merkez (Ankara) 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi

Duyurular-2024/49