6 NO'lu ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

6 NO'lu ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları ile Uzmanlık Konularının Kazanılmasına İlişkin 6 nolu Alt Düzenleme’nin 15’inci ve 19’uncu maddesinde ; Yönetim Kurulumuzun 23.10.2018 tarih ve 65/15 sayılı kararı ile Özellikli Uzmanlık Görevlerinin Sınavla Kazanılması ve SMM Adaylarının Ruhsat Belgesine Özellikli Uzmanlık Konularının İşlenmesi konularında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensuplarına Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Uzmanlığı, Orman Bitkisi Zararlılarıyla Mücadele Uzmanlığı ve Cansız Orman Bitkisel Ürün Zararlılarıyla Mücadele Uzmanlığı eğitim ve yazılı sınavlarına katılma hakları tanınmıştır.Ayrıca mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, ayrı ayrı özellikli uzmanlık konularında hazırlama eğitimlerine katılıp başarılı olan adayların kazandıkları özellikli uzmanlık konuları da ruhsat belgelerine işlenecektir.

Yapılan değişikliğin işlendiği 6 Nolu Alt Düzenleme ektedir.