06/05/2023 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

19 Nisan 2023 Çarşamba 10:10
06/05/2023 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

_

TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri (EK:1) ile orman endüstri mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 06/05/2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 18/04/2023 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 06/05/2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 90.00 TL (doksan) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 03/05/2023 Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 19/04/2023 tarih ve 94/6 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

İlgililere duyurulur. 19/04/2023

ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

Duyurular-2023/57