Odaya Nasıl Üye Olabilirim?

Üyelik müracaatları Odamızın Ana Sayfasındaki Online İşlemler kısmından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Üyelik müracaatlarında YÖKSİS ile anlaşma yapılana kadar mezun olduğunuzu gösterir belgeyi Odamız Genel Merkezine ulaştırmanız yeterli olacaktır. Mezun olduğunuzu gösterir belge dışında başka bir evrak göndermenize gerek kalmamıştır. Odaya üye olmak için sistemden başvuru yaparken; Odanın hesabına yatırılması gereken Ücret Miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır. (Odamızın İletişim sekmesindeki hesap numaralarından herhangi birine yatırılabilir.) Üyelik Kayıt Ücreti = İlk kayıt ve kimlik ücreti + O yılın ilk 6 aylık aidatı (Aylık aidat 8 TL dir)

  Üyelik Kayıt Ücreti=40,00 + 48,00 = 88,00 TL

Üyelik başvuruşu yaparken sistemden ödeme seçeneğini seçtikten sonra ödemeniz havale ya da elden ise dekontunuzu ve ödeme esnasında size verilen referans numaranızı muhasabe@ormuhorg.tr ye mail atmanız gerekmektedir. Odaya üyelik Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Üyelik işleminin gerçekleşmesi veya aksi durum (talebin uygun olmaması) müracaat sahibine mesaj veya e-mail yolu ile bildirilir.

Öğrenci Üyeliği Nedir?

Üniversitelerin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, istemeleri halinde Odaya öğrenci üye sıfatı ile kayıt olur. Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci üyelerin oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Öğrenci üyeler;

Oda hizmetlerinden (kurs, seminer, sempozyum ve kongre etkinliklerine katılım, indirimli oda yayınlarından, teknik gezi vb.) odanın üyeye sağladığı kolaylıklardan yararlanırlar.

Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda Komisyonlarına, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şube Komisyonlarına “Öğrenci Üye Statüsüyle” katılabilir.

Odanın sağladığı “Staj” ve “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları” olanaklarından öncelikli olarak faydalanırlar.

Oda ve Şube Yönetim Kurulunun daveti üzerine Oda ve Şube Genel kurullarına katılabilirler.

Öğrenci üyeler öğrenci üyelik bilgilerinin güncellenmesinden sorumludur.

Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?

Öğrenci üyelik müracaatları Odamızın Ana Sayfasındaki Online İşlemler kısmından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Öğrenci üyeliğine kabul edilen öğrencilere “Öğrenci Üye Kimlik Belgesi” (Öğrenci Üye Yönergesi EK:2) verilir. Yüksek Öğretim kurumunu bitiren öğrenci üye, üyelik kimlik kartını Odaya teslim eder. Öğrenci üyeliği bir öğretim yılı için geçerlidir. Öğrenci üyeler kayıt yenilemek için; her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç otuz gün içinde öğrenci belgesinin aslını veya öğrenci kimlik kartının fotokopisini Oda Genel Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

Öğrenci üyeler bu üyeliği süresince Odaya üye aidatı ödemezler.

Aidat Borcumu Nasıl Öderim?

Aidat borcunuzu ödeyebilmeniz için;

1.Yöntem: online.ormuh.org.tr adresinden online giriş yaparak aidat borcunuzu öğrendikten sonra, yine aynı yerden(online işlem merkezimizden) kredi kartınızla borç ödeme imkanına sahipsiniz. Yaptığınız ödeme anında hesabınıza geçmektedir.

2.Yöntem: Odamıza ait aidat hesaplarımıza ödeme yapabilirsiniz.

Online işlem merkezinde neler yapabilirim?

Online işlem merkezimizde aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilirsiniz;

1- Şubenizi öğrenebilirsiniz,

2- Proje vize işlemlerinizin onayı için ön başvuru yapabilirsiniz(SMM Ruhsat belgeniz var ve Serbest çalışıyor iseniz),

3- İhaleler için düzenlenen Oda Kayıt Belgesi'n ön başvuru yapabilirsiniz(SMM Ruhsat belgeniz var ve Serbest çalışıyor iseniz, Dikili ağaç satışında kullanılan Oda Kayıt Belgesi için SMM Ruhsatınızın olması, Orman ve Ormancılıkla İlgili Benzer İşler yetkinizin olması ve Orman Mühendisi olmanız yeterlidir),

4- Oda'ya olan borç bilgilerinizi öğrenebilir ve ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz,

5- Rixos Otel müracaatı yapabilirsiniz,

6- Açılan aktif seminerlere başvuru yapabilirsiniz.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Nedir?

“Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un yayımlanma tarihi olan 08.07.2006 tarihinden sonra mezun olan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin (Aday Meslek Mensubu Mühendislerin), mesleği kendi nam ve hesaplarına serbest olarak icra edebilmeleri için SMM RUHSAT BELGESİNE sahip olmaları, bu belgeyi alabilmek için de Odanın düzenlediği SMM Sınavına katılıp başarılı olmaları gerekmektedir.

Aday Meslek Mensuplarının SMM Sınavına katılmaya hak kazanabilmek için, serbest meslek mensubu ve serbest yeminli meslek mensupları yanında ya da ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisi ile uğraşan kamu kurumlarında, bu kurumların Odadan resmi taleplerinin olması halinde, meslek mensupluğu haklarını kazanmış kurum mühendislerinin yanında ve bunların denetim ve gözetiminde yapacakları 1 (bir) yıl süreli çalışmayı ifade eder.

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları hangi dönemlerde başlıyor?

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları her yıl üç dönem halinde gerçekleştirilir. Aday meslek mensupları bu üç dönemden kendilerine uygun olan dönemde başvuru yaparak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayabilirler.

Başvuruların Mart (I. Dönem), Temmuz (II. Dönem) ve Kasım (III. Dönem) aylarının 20 inci gününe kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki dönemde değerlendirilir.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına her dönemin ilk on günü içinde başlanır.

Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla odaya bildirir.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasına Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyen Aday Meslek Mensupları;

Başvuru dilekçesini (Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi ekinde ve Oda internet sayfasında yer alan EK-1)

Ekinde; Adayın 5531 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil belgesi,

Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı (Sınav Yönergesi ekinde ve Oda internet sayfasında yer alan EK-2) veya meslek mensubunun ilgili odaca belirlenmesine dair yazılı talebi,

Aday hakkında bilgi alınabilecek, adayın birinci ve ikinci derece yakın akrabası dışında iki kişinin adresi ve telefon numaralarını gösterir adayın vereceği dilekçe(Sınav Yönergesi Oda internet sayfasında yer alan Ek-3) ile birlikte

Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 inci gününe kadar doğrudan veya Şubeler aracılığı ile Oda Genel Merkezine elden teslim ederek ya da posta yoluyla ulaştırarak başvuru yapabilirler.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarında Süreç Nasıl İşliyor?

Mesleki deneyim kazanma çalışması için süresi içerisinde yapılan başvuruları TEMDEM Kurulu (Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi) Mart, Temmuz ve Kasım aylarının sonuna kadar inceler,

Yapılan değerlendirme neticesinde mesleki deneyim çalışma programlarına katılmaya hak kazanan adaylar; Oda internet sitesinde ve ilan tahtasında ilan edilir.

Adaylar bu duyuruda belirtilen yerde ve tarihte TEMDEM tarafından gerçekleştirilen bir günlük Uyum Eğitimine katılarak Uygulama Tez Konularını alırlar.

Aday Meslek Mensupları Uygulama Tezlerini tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içerisinde hazırlayarak Oda Genel Merkezine ulaştırmak ve 1 (Bir) yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamlamak zorundadırlar.

Uygulama tezlerinin TEMDEM Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, tezleri uygun bulunan meslek mensubu adaylar, oda internet sayfasında ilan edilir. İsimleri ilan edilen aday meslek mensupları, Serbest Meslek Mensupluğu Sınavına katılabilmek için; bu duyurunun ekinde ve aynı zamanda da Oda internet sayfasında yer alan;

Sınav Başvuru Formunu doldurarak ekinde;

Tezkiye Varakası

Tamamlama Belgesi

Adli Sicil Kaydı ile birlikte duyuruda belirtilen süre içerisinde doğrudan ya da Şube ve Temsilcilikler kanalı ile Oda Genel Merkezine başvuru yaparlar.

Başvuruların TEMDEM Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde uygun bulunanlar Oda internet sayfasında ilan edilirler ve Serbest Meslek Mensupluğu sınav duyurusunda belirtilen yer ve tarihte TEMDEM tarafından mesleki deneyim kazanma çalışmaları bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar.

Aday meslek mensupları TEMDEM değerlendirme ücretini (2014 yılı için 20,00 TL) sınav öncesi Oda muhasebe servisine yatırırlar.

Bu değerlendirme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alanlar Serbest Meslek Mensupluğu sınavına girmeye hak kazanırlar. (İlk değerlendirmede başarısız olan adaylar izleyen yıl içerisinde 3 kez bu değerlendirme sınava girebilir. Bu sınavlarda da başarısız olanlar ile bu haktan yararlanmayanlar mesleki deneyim kazanmak şartını yerine getirmemiş sayılır.)

Not: Aday meslek mensuplarının süreçle ilgili Oda internet sitesi ve ilan tahtasında yapılacak duyuruları iyi takip etmeleri, başvuru ve çalışmalar esnasında, belirtilen sürelere ve şartlara riayet etmeleri kayba uğramamaları için son derece önemlidir.

Mesleki Deneyim Çalışması Yaptığım Yeri Değiştirebilir miyim?

Mesleki deneyim çalışması yaptığı yeri değiştirmek isteyen aday meslek mensupları; yeni başlayacakları yere kaşeletip imzalatacakları, mesleki deneyim çalışması başvuru formları arasında yer alan EK-2 formunu (muvafakat formu), talep dilekçelerine ekleyerek Şubeler kanalı ile veya doğrudan Oda Genel Merkezine ulaştırırlar.

Yapılan değerlendirme neticesinde, Oda tarafından talebin uygun görüldüğünün ilgiliye ve mesleki deneyim çalışması yapılacak yere bildirilmesi kaydı ile Mesleki deneyim çalışması yapılan yer değiştirilebilir.