BİR MÜHENDİSİN ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU
Çalışılacak Ay Sayısı Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Diğer Giderler Dahil) * Kümülatif maliyet
1 12 13
Bir aylık maliyet 23.130,00 23.130,00
İki aylık maliyet 23.130,00 46.260,00
Üç aylık maliyet 23.130,00 69.390,00
Dört aylık maliyet 23.130,00 92.520,00
Beş aylık maliyet 23.130,00 115.650,00
Altı aylık maliyet 23.130,00 138.780,00
Yedi aylık maliyet 23.130,00 161.910,00
Sekiz aylık maliyet 23.130,00 185.040,00
Dokuz aylık maliyet 23.130,00 208.170,00
On aylık maliyet 23.130,00 231.300,00
Onbir aylık maliyet 23.130,00 254.430,00
Oniki aylık maliyet 23.130,00 277.560,00
  277.560,00  

Bir Mühendisin İşverene Maliyeti: aşağıda verilen gün ve ay örneklerinde olduğu gibi hesaplanacaktır.

1- İhale dokümanlarında çalışma süresi ay olarak verilmiş ise; ihalede verilen ay sayısının, Aylık Maliyet satırı (sütun-1) ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Mart 2023, süresi de 9 ay olarak belirtilmiş ise Dokuz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (208.170,00 TL)

2- İhale dokümanlarında çalışma süresi gün olarak verilmiş ise; ihalede belirtilen gün sayısı 30’a bölünüp ay sayısı ile gün sayısı bulunacaktır. Tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günler için hesaplanacak maliyet toplanacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Nisan 2023, süresi de 240 Gün olarak belirtilmiş ise 240/30 = 8 Ay bulunacak.

Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (185.040,00 TL)

Örnek 2: İşin başlama tarihi 10 Şubat 2023, süresi de 320 Gün olarak belirtilmiş ise;

300/30 = 10 Ay + (320-300) 20 gün (11. aydan) = 231.300,00+ 15.420,00 =246.750,00 TL

Tam on ay çalışma için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (231.300,00 TL)

  1. Aydan da 20 gün (301-320.günler arasında) çalışılacağı için Günlük Ücret (771 TL) 20 ile çarpılacaktır. 771*20=15.420,00 TL

3- İhale dokümanlarında işin başlama ve bitiş süresi verilmiş ise; tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günlerin hesaplanacak maliyeti toplanacaktır.

Örnek 1: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2023, bitiş tarihi de 14 Kasım 2023 olarak belirtilmiş ise;

Tam sekiz ay (15 Mart-14 Kasım arası) çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (185.040,00 TL)

Örnek 2: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2023, bitiş tarihi de 15 Kasım 2023 olarak belirtilmiş ise;

15 Mart 2023-14 Kasım 2023 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2023 den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 185.040,00 + 771 = 185.811,00 TL

Tam sekiz ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (185.040,00 TL)

  1. Aydan 1 gün (15 Kasım 2023) çalışıldığı için Günlük Ücret (771 TL) 1 ile çarpılacaktır. 771*1=771 TL

Örnek 3: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 21 Şubat 2023, bitiş tarihi de 25 Aralık 2023 olarak belirtilmiş ise;

21 Şubat 2023-20 Aralık 2023 arasında 10 Ay (Tam) + (21,22,23,24,25 Aralık) 5 gün olur. (11. Aydan 5 gün) = 231.300,00 + 3.855,00 = 235.155,00 TL

  1. Tam on ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (231.300,00 TL)

  2. Ayda 5 gün (21,22,23,24,25 Aralık) çalışıldığı için Günlük Ücret (771 TL) 5 ile çarpılacaktır. 771*5=3.855,00 TL

4- İhale dokümanlarında, işin başlama ve bitiş tarihleri verilmiş olmakla birlikte iş süresinin kaç ay olacağı da verilmiş ise; asgari maliyet hesabında en az olan süre esas alınır.

Örnek:1

İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2023, bitiş tarihi de 15 Kasım 2023 olarak belirtilmiş ve aynı zamanda ihale dokümanlarında işin süresi “8 Ay” olarak da verilmiş ise; 15 Mart 2023-14 Kasım 2023 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2023’den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 8 Ay+ 1 Gün olur.

Bu örnekte en az süre olan 8 Ay esas alınacaktır. (8 Ay + 1 Gün esas alınmayacaktır)

5- Yukarıda verilen örnekler bir mühendisin maliyeti olarak belirlenen asgari maliyetler olup, bu rakamlar çalıştırılacak mühendis sayısı ile çarpılacaktır..

6- Gün sayısı hesaplanırken bir ay 30 gün olarak alınacaktır.

Günlük Ücret: 23.130/30=771 TL olarak alınacaktır.

7- Virgülden sonraki basamakları iki basamağa indirgeme en son işlemi takiben yapılacaktır.

 

Yıl 2023  
Medeni Durum Bekar
Eşi Çalışıyor mu Çalışmıyor
Çocuk Sayısı 0
İşveren maliyeti dahildir  
Brütten Nete Maaş Hesabı
  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Toplam Net Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet İSG ve Diğer Giderler Toplam Aylık Maliyet (İSG ve Diğer Giderler Dahil) Kümülatif Maliyet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİR AYLIK MALİYET 18000 2520 180 2295 136.62 14220.36 3690 360 22050 1080 23130 23130
İKİ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 2295 136.62 14220.36 3690 360 22050 1080 23130 46260
ÜÇ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 2295 136.62 14220.36 3690 360 22050 1080 23130 69390
DÖRT AYLIK MALİYET 18000 2520 180 2295 136.62 14220.36 3690 360 22050 1080 23130 92520
BEŞ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 2620 136.62 13895.36 3690 360 22050 1080 23130 115650
ALTI AYLIK MALİYET 18000 2520 180 3060 136.62 13455.36 3690 360 22050 1080 23130 138780
YEDİ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 3060 136.62 13915.55 3690 360 22050 1080 23130 161910
SEKİZ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 3060 136.62 14107.82 3690 360 22050 1080 23130 185040
DOKUZ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 3060 136.62 14485.67 3690 360 22050 1080 23130 208170
ON AYLIK MALİYET 18000 2520 180 3270 136.62 14275.67 3690 360 22050 1080 23130 231300
ON BİR AYLIK MALİYET 18000 2520 180 4131 136.62 13414.67 3690 360 22050 1080 23130 254430
ON İKİ AYLIK MALİYET 18000 2520 180 4131 136.62 13414.67 3690 360 22050 1080 23130 277560
TOPLAM 216000 30240 2160 35572 1639.44 167846.21 44280 4320 264600 12960 277560