12/05/2024 PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

19 Nisan 2024 Cuma 14:38
12/05/2024 PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

-

TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri (EK:1) ile orman endüstri mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 12/05/2024 Pazar günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 17/04/2024 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.        

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 12/05/2024 Pazar günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 200.00 TL (iki yüz) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 06/05/2024 Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 17/04/2024 tarih ve 4/7 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

        

İlgililere duyurulur. 19/04/2024

ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

Duyurular-2024/50