DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

15 Eylül 2023 Cuma 15:49
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

.

Meslek mensuplarımızdan gelen talep üzerine web sayfamızda 23 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen Dikili Ağaç Satışlarında Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Önemli Duyuru başlıklı 2023/62 sayılı duyurumuz yürürlükten kaldırılmıştır.

- Ormancılık büro ve şirket sahibi ya da çalışanı olan meslek mensupları bir takvim (01 Ocak-31Aralık) yılında büyük orman yangını sahalarında 80.000 m³'e kadar, diğer üretim sahalarında ise 50.000 m³'e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilecektir.

- Odamızın Diğer Şirket statüsüyle değerlendirdiği firma ve kayıtlı Kooperatif çalışanı olan meslek mensupları ise sadece çalıştıkları diğer şirket veya kooperatifin satın aldığı dikiliye danışmanlık hizmeti verebilecektir.

- Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek Ormancılık büro ve şirketleri adına sahip veya çalışanı meslek mensupları, normal üretim sahalarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesini, Yangın Sahaları için ise Yangın Alanlarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesinin çıktısını Oda online sisteminden alıp Oda yetkilisinin ıslak imzası ile ilgili idareye teslim edeceklerdir.

- Ormancılık büroları ya da şirketleri; danışmanlık hizmetinde bulunacakları dikili ağaç alıcılarıyla aralarında satış süresini kapsayacak şekilde düzenlemiş oldukları danışmanlık hizmet alımı sözleşmeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün, alıcıya gönderdiği dikili ağaç satış miktarını gösteren tebligat yazısını ya da gerçekleşmiş ise satış miktarını gösteren yazısını Oda Online sistemine yükleyeceklerdir.

Bu belgelerin Oda yetkilisince kontrolünü müteakiben Oda kayıt belgesi de sistem üzerinden onaylandıktan sonra ıslak olarak imzalanacaktır.

- Ormancılık büro ve şirketleri,6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Esasları Tamiminde yer verilen Ek-7 ve Ek-8’deki örneklere uygun olarak idareyle belirlenen iş takvimine göre danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensubunu iş mahallinde bulundurmak zorundadır.

- Danışmanlık hizmeti verecek olan mühendis sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde durum bir tutanağa bağlanmak suretiyle İşletme Müdürlüğünce Orman Mühendisleri Odasına bildirilecektir.

İş bu duyurumuz yayımı ile yürürlüğe girecektir.

Yönetim Kurulu


Duyurular-2023/85