EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

07 Eylül 2023 Perşembe 17:36
EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

-

Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuları görüşmek üzere 04.09.2023 tarihli toplantısında;

Oda Yönetim Kurulu’nun 29/01/2015 tarihli ve 78/7 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Orman Mühendisleri Odası Eğitim ve Barınma Yeri Katkısı Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi 3’üncü fıkrasının a) ve c) bentlerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 124/9 sayılı Kararı almıştır.

Değişiklik metnini görmek için tıklayınız.
Duyurular-2023/84