İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARIMIZA ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN DUYURU

13 Haziran 2024 Perşembe 14:03
İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARIMIZA ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN DUYURU

-

Orman Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışmakta olan meslek mensuplarımıza yapılacak ödemelerde; 9.dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 37.maddesi 4.fıkrasında yer alan

İşçi statüsünde çalışan üniversite ve yüksek okul mezunu (iki yıllık dahil) personelin (TİS’deki tüm ödeme kalemleri dahil olmak üzere) aylık ücretlerinin kurumdaki memur statüsündeki emsallerinin aylıklarının altında kalması halinde, emsal görevdeki memur personel ücretlerini geçmeyecek şekilde gerektiğinde işveren onayı ile ücret ayarlaması yapılır (ikramiye, ilave tediye ve sosyal yardımlar ile ücret benzeri diğer ödemelerin tamamı ücret ayarlamasında dikkate alınır.)”

Hükmünün uygulanması isteğimiz üzerine, talep halinde hükmün uygulanmasına ilişkin Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine gönderdiği talimatları ve Odamıza intikal ettirilen yazıları ektedir.
Orman Genel Müdürlüğü’ne konuya ilişkin gösterdikleri hassasiyetleri için teşekkür ederiz.

Yazıları okumak için tıklayınız.

 

Duyurular-2024/62