MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02 Nisan 2024 Salı 14:50
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

-

5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/04/2023 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisleri şartları yerine getirmeleri halinde, Mayıs ayında yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

İlgililere duyurulur. 02/04/2024                                          

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

TEMDEM KURULU

 

EKLER:

1- 01/04/2023 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan

 uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)

2- 01/04/2023 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan

 uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)

3- 01/04/2023 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan

 uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)

Duyurular-2024/48