MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2024 TARİHİNDE BAŞLAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

26 Nisan 2024 Cuma 14:12
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2024 TARİHİNDE BAŞLAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

-

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/04/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 15 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 05/02/2024 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/03/2024 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 27-28/03/2024 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 29/03/2024 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/04/2024 tarihinden geçerli olmak üzere farklı tarihlerde 15 Oda şubelerinde; bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki 65 SMM adayı  orman mühendisi, EK:2 deki 10 SMM adayı  orman endüstri mühendisi ve EK:3 deki 1 SMM adayı ağaç işleri endüstri mühendisinin Oda yönetim kurulunun 24/04/2024 tarihli ve 5/8 sayılı kararı ile 01/04/2024 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR

İlgililere duyurulur.    26/04/2024                

ODA YÖNETİM KURULU

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2024’de başlayan 65 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2024’de başlayan 10 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2024’de başlayan 1 SMM adayı Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

Duyurular-2024/51