ORMAN EKOSİSTEM HİZMETLERİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

23 Mayıs 2024 Perşembe 12:22
ORMAN EKOSİSTEM HİZMETLERİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

-

1-3 TEMMUZ 2024 tarihinde SAKARYA’ da Orman Mühendisleri için ;
‘’ORMAN EKOSİSTEM HİZMETLERİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ’’ yapılacaktır.


Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ‘’Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı Eğitimi’’ yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız iş birliği ile yapılacaktır.

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ İADESİ İÇİN :

EĞİTİME KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN ADAYLAR EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCESİNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPARAK İADE TALEP EDEBİLİRLER. BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA EĞİTİM KATILIM ÜCRET İADESİ YAPILAMAMAKTADIR.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri:
1-3 TEMMUZ 2024 Eğitim Süresi: 3 gün

Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 2500 TL

Eğitimin Yapılacağı İl: SAKARYA

Ücret İadesi Son Tarih: 28 HAZİRAN 2024

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

-En az 2 (iki) yıllık Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak,

-Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde, orman mühendisliği faaliyet konularından: A26 Orman içi dinlenme ve mesire yerleri, A27 Orman içi rekreasyon alanları, A29 Ağaç röleve planları, A32 Orman kaynaklarının planlaması, A47 Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler konularında yetkili olduğunun belirtilmesi,

-Oda’ya borcu bulunmamak, -Yeterli başvuru sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim iptal edilecektir.

-Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak,

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15’inci ve 16’ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

-Eğitim ve sınav süresi 2 gün nazari eğitim, 1 gün arazi uygulaması ve yazılı sınav olmak üzere 3 gündür.

-Orman Mühendisleri Odasının OGM ile iş birliği halinde yapılacak olan ‘’Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı Eğitimi’’ sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden ez az 70 (Yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN

https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx


Ders Programı İçin tıklayın
 

Duyurular-2024/55