ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:48
ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI

19-23 AĞUSTOS 2024 TARİHLERİNDE ANKARA’ DA “ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 19-23 AĞUSTOS 2024 tarihleri arasında ANKARA’ DA “Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim 31/07/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğünün 306 nolu “Orman Bitkisi Tohumluklarında Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları Tebliği”ne uygun olarak Odamız ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır.

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ İADESİ İÇİN :

EĞİTİME KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN ADAYLAR EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCESİNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPILARAK TALEP EDİLEBİLMEKTEDİR. BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA EĞİTİM KATILIM ÜCRET İADESİ YAPILAMAMAKTADIR.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri: 19-23 AĞUSTOS 2024

Eğitim Süresi:5 gün

Eğitimin Yapılacağı İl: Ankara

Ücret İadesi Son Tarih: 16 AĞUSTOS 2024

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

  1. Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde, orman mühendisliği faaliyet konularından 4)a-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait tohum üretimi, 4)b-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri, 5)a-Orman ağaç ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri, 6)a-Orman fidanlıklarının kurulması yönetilmesi ve işletilmesi, 6)b-Orman fidanı ve bitkisi nakli, 6)c-Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması konularında yetkili olduğuna dair kayıtlı olmak,

  2. Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

  3. Oda’ya borcunun bulunmaması,

  4. Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine ,belirtilen banka hesabına yatırmak ya da OMONET sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak.

  5. Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

  6. Yeterli sayıda katılım (en az 25 kişi) olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

  7. Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.


 

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu“Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-“Özel Tohumluk Kontrolörlüğü Eğitimi” ni tamamlayan meslek mensupları yazılı sınava alınacaktır.

-Yazılı sınavda 100(yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan (OGM 306 noluTebliğ Md.29) adaylar başarılı sayılacaktır.

-Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Özel Tohumluk Kontrolör Kartı” verilmesine esas olmak üzere sertifika belgesi ve “Özel Tohumluk Kontrolörü Uzmanıdır” belgesi verilecek ve Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü, meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Özel Tohumluk Kontrolü Uzmanıdır, şeklinde şerh konulacaktır.

-Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayı; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandığı takdirde, ruhsat belgesinin sağ alt tarafına “Özel Tohumluk Kontrolü Uzmanıdır, şeklinde şerh konulacaktır.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN

https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx


Duyurular-2024/60