SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

18 Eylül 2023 Pazartesi 10:03
SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

16/EYLÜL/2023 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

16/09/2023 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ile Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1) Oda Yönetim Kurulunun 18.09.2023 tarihli ve 127/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2023

 

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç Listesi (sekiz sayfa) (EK:26)

2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç Listesi (bir sayfa) (EK:26/1)
 

Duyurular-2023/87