ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞININ DOÇENTLİK BAŞVURUSU HAKKINDAKİ TALEBİMİZE VERDİĞİ CEVABA İLİŞKİN DUYURU

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:28
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞININ DOÇENTLİK BAŞVURUSU HAKKINDAKİ TALEBİMİZE VERDİĞİ CEVABA İLİŞKİN DUYURU

.

YÖK Başkanlığı Genel Kurulu’nun doçentlik başvurusuna ilişkin 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda, "TAGEM bünyesindeki birimlerde araştırmacı olarak en az 4 (yıl) çalışanlar 2 puan almış sayılır.“ şeklinde aldığı 2023.10.183 sayılı kararının;

Aynı işi yapan birimlerde çalışanlar arasında fırsat eşitliğini sağlamak bakımından, kapsamının genişletilerek "Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma birimlerinde araştırmacı olarak en az 4 (yıl) çalışanlar 2 puan almış sayılır." Şeklinde değiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan talepte bulunulmuştu.

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nın talebimizle ilgili 12.09.2023 tarih ve E-94068764……01-12170 sayılı cevabi yazıları Odamıza intikal etmiştir.


Yönetim Kurulu

Ek-1: -28.08.2023 tarih ve O.2023/929 sayılı talep yazımızı görmek için tıklayınız.

Ek-2: Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nın 12.09.2023 tarih ve E-94068764……01-12170 sayılı cevabi yazılarını görmek için tıklayınız.

Duyurular-2023/88