KUDÜS İSLAMDIR!

17 Ekim 2023 Salı 14:15
KUDÜS İSLAMDIR!

İkinci bin yılın sonuncu yüzyılında, kadim ve kutsal Kudüs etrafına çöreklenmeye, kan ve göz yaşı ile başta Filistinli Kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanları bu coğrafyadan tamamen çıkarmaya niyetlenen İsrail ve işbirlikçilerine sözümüzdür; KUDÜS İSLAMDIR!

İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün özgürleşeceği günleri beklerken, gelinen noktada Dünya’nın en büyük açık hava hapishanesinde en temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı, katliamların çocukları, yaşlı-kadın ayırt etmeden herkesi kapsadığı bir noktaya gelinmiştir. İnsanlık tarihinin hiçbir devresinde görülmeyen bir hukuksuzluk ve vahşilikle saldırılarını havadan, karadan ve denizden şiddetini gittikçe artırarak devam ettiren İsrail ve işbirlikçilerini akla ve izana davet ediyoruz.

Bununla birlikte mevcut durumda dört bir yandan kuşatma altında olan Gazze Halkı’nın gıda başta olmak üzere tüm insani hak ve temel ihtiyaçlarına kavuşabilmesi için Birleşmiş Milletlerin 181, 194, 303, 2253, 38/180 ve 10/82 no’lu kararlarının ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Orman Mühendisleri Odası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgenin huzuru için attığı/atacağı her türlü adımın yanında olacağımızı belirtiyor, tüm insanlığı Siyonist İsrail ve avenelerinin asıl amacı soykırım olan katliamlarına dur demeye davet ediyoruz.

Haberler-2023/3