UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANMASI

19 Mart 2022 Cumartesi 12:00
UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANMASI

UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞI HAKKINDA DUYURU Kurumların uygulamalı danışmanlık hizmet alımı ihalelerine (O...

UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞI HAKKINDA DUYURU

Kurumların uygulamalı danışmanlık hizmet alımı ihalelerine (Oda Yönetim Kurulunun 30/05/2013 tarih ve 114/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 3/A numaralı Oda Alt Düzenlemesinin 12 inci maddesinde belirtilen diğer şirketlerin yapacağı hizmetler ile aynı düzenlemenin 6 ıncı maddesinde belirtilen Orman Mühendisliği disiplininin hak ve yetkisinde olan ormancılık büro ve şirketlerinin yapabileceği hizmetler anlaşılacaktır.) katılacak olan her bir yüklenicinin; ihaleden önce Odamızdan temin edeceği “Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’ni, sözleşme aşamasında da yine Odamızdan temin edeceği “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi’ni mutlaka ilgili kuruma teslim edeceklerdir.

İhale ilan ve dokümanlarında bu belgelerin istenmesi sehven unutulmuş olsa bile yüklenicilerin, bu belgeleri odamızdan temin ederek, ilgili kuruma ibraz etmeleri halinde sözleşme imzalayabileceklerdir.

İhale ilan ve dokümanlarında sınır değerin uygulanacağı belirtilmiş ise yapılacak inceleme ve soruşturmalarda sınır değeri esas alınacaktır.

İhale ilan ve dokümanlarında sınır değerin uygulanacağı belirtilmemiş ise değerlendirmeler asgari ücret tarifemizde tanımlanan iş pozisyonlarına ait birim fiyatlara göre yapılacaktır.

31.12.2021 tarih ve 2022/6 numaralı duyurumuz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu duyurumuz 19.03.2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İhaleler-2022/42