HİZMET AKDİ İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNAN MESLEK MENSUPLARINA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

02 Haziran 2023 Cuma 16:11
HİZMET AKDİ İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNAN MESLEK MENSUPLARINA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

HİZMET AKDİ İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNAN MESLEK MENSUPLARINA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Serbest ormancılık bürolarında/şirketlerinde ya da diğer şirket statüsüyle işlem gören şirketlerde hizmet akdi ile danışmanlık hizmeti sunan serbest meslek mensuplarımız; sözleşmelerinin bitiş tarihinden sonra da isimleri üzerinden yapılması muhtemel iş ve işlemler ya da alınması gereken belgeler alınmadan yapılan iş ve işlemler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için sigortadan ayrılma işlemini gerçekleştirmiş olsalar da Sözleşmelerinin sona ermesi halinde mutlaka bir dilekçe ile isimlerinin Odamız çalışanlar listesinden silinmesi talebinde bulunmalıdırlar.

Hizmet Akdi ile Danışmanlık Hizmeti Vermekte Olan Meslek Mensupları Hakkındaki 2023/63 nolu duyurumuz yürürlükten kaldırılmıştır.


Duyurular-2023/66