TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASINDAN MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA DAİR MDK:2024/II. DÖNEM DUYURUSU

10 Haziran 2024 Pazartesi 10:05
TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASINDAN MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA DAİR  MDK:2024/II. DÖNEM DUYURUSU

01/AĞUSTOS/2024 TARİHİNDE BAŞLAYACAK 2024/II. DÖNEM MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASINA KATILACAK ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki faaliyet konularına ilişkin 5. maddedeki hak ve yetkileri kullanılabilmek için; Kanunun 6. maddesine göre çıkarılan 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi” esasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlayacak mühendisler, ilgili yönetmelik gereğince her yıl Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 inci gününe kadar Odaya başvuracaklardır. Başvurular değerlendirildikten sonra, mesleki deneyim kazanma çalışmaları, 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her şubemiz için (15 Oda Şubesi) ilan edilecek tarih, yer ve zamanda TEMDEM kurulunca yapılacak bir günlük uyum eğitimine katılmak şartıyla başlar. Aday Meslek mensupları, kendilerinin staj yapmak üzere belirleyeceği ormancılık ve orman ürünleri büro veya şirketleri ile ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle iştigal eden kamu kurumu ve özel sektörlere bir günlük eğitim sonrası, Online İşlem Merkezinden alacakları resmi başlama yazısını göndereceklerdir.

Bu bağlamda, 01/Ağustos/2024 tarihinden itibaren TEMDEM kurulunda Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayacak mühendisler aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

1- Mühendislerin, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayabilmeleri için, Odaya kayıtlı olmaları ve Odaya borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

2- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına dair başvurular, en geç 20/Temmuz/2024 tarihine kadarONLİNE İŞLEMLER BUTONU” üzerinden Odaya yapılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular sistem kapandığı için kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

3- Başvurular, TEMDEM kurulunca 25-26/Temmuz/2024 tarihleri arasında incelenecek ve sonucu Oda Yönetim Kuruluna bildirilecektir.

4- 01/Ağustos/2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 2024/II. Dönem Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına katılmaya hak kazanan adaylar, Oda yönetim kurulu kararıyla 30/Temmuz/2024 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmaya hak kazanan adaylar; her şubemiz için (15 Oda Şubesi) ilan edilecek tarih, yer ve zamanda, TEMDEM kurulunun düzenleyeceği bir günlük mesleki deneyim kazanma çalışmaları uyum eğitimine katılacaklardır. Bu dönem için ilan edilecek toplantı tarihlerinden başka mesleki deneyim kazanma uyum eğitimi toplantısı yapılmayacaktır.

6- Adaylar başvurularını ODAMIZIN ONLİNE İŞLEMLER BUTONU üzerinden yapacaklardır. “ Başvuru yapılırken, Mesleki Deneyim Kazanma (staj) Çalışmaları Müracaat Menüsüne girilerek aşağıdaki EK:1, EK:2 ve EK:3 butonları tıklanarak, açılan ekranlar doldurulmak suretiyle başvuru yapılmış olacaktır.”

Aynı zamanda;

EK 1: Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Başvuru Dilekçesi,

EK 2: Yanında Mesleki Deneneyim Kazanma çalışması yapacak meslek mensubu muvafakat yazısı,

EK 3: Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişiye ait referans bilgilerini içeren dilekçe,

Formlarının çıktıları alınacak ve bu formlarla birlikte adli sicil belgesi, fotoğraflar ve varsa Oda aidat borcu ödeme dekontunuzu Odaya doğrudan taahhütlü mektupla veya kargoyla en geç 20/Temmuz/2024 tarihine kadar gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru kabul edilip onaylandığı takdirde aynı ekrandan sonuç öğrenilebilecektir.

 

7- Mesleki deneyim kazanma çalışması uyum eğitimine katılan SMM adayları; TEMDEM kurulunca ilgili mevzuata göre hazırlanan uygulama tez konularını, yine Online İşlem Merkezi üzerinden alacaklardır. Ayrıca adaylar belirledikleri ormancılık ve orman ürünleri büro veya şirketleri ile orman idarelerine, orman ve ağaç endüstrisiyle iştigal eden ve meslek mensubu çalıştıran kamu kurumları ile özel sektöre Online İşlem Merkezi üzerinden alacakları resmi başlama yazısını göndereceklerdir. 10/06/2024

 

NOT:

  1. Sistem ile sorun yaşanması halinde Odamız TEMDEM Ofisinden (TLF: 0312 215 00 33/132-161) teknik destek istenecektir.

  2. Ağustos” ayı içerisinde, 15 Oda Şube Merkezimizde yapılacak olan birer günlük uyum eğitimi toplantısının tarih, yer ve zamanı başvurular sona erdikten sonra sayfamızda ilan edilecektir. (20 Temmuz’dan sonra)

  3. Bu yıl dahil “Oda Aidat Borcu” bulunmayan üyeler başvuru yapabilirler.

  4. Ağustos ayında şubelerimizde yapılacak olan bir günlük TEMDEM Uyum Eğitimi Toplantısına katılmak zorunlu olup; hem EK-1 formunda hem de online işlem merkezinde toplantıya katılmak istediğiniz şubemizi belirtmeyi unutmayınız.

ODA YÖNETİM KURULU
 

EKLER:

Ek:1- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Başvuru Dilekçesi 
Ek:2- Yanında Mes. Den. Kaz. çalışması yapacak meslek mensubu muvafakat yazısı
Ek:3- Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişiye ait adres bilgilerini içeren dilekçe 


Duyurular-2024/61