ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:45
ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

12-16 AĞUSTOS 2024 TARİHLERİNDE ANKARA’ DA “ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde teorik ve uygulamalı “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız işbirliği ile yapılacaktır.

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ İADESİ İÇİN :

EĞİTİME KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN ADAYLAR EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCESİNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPILARAK TALEP EDİLEBİLMEKTEDİR. BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA EĞİTİM KATILIM ÜCRET İADESİ YAPILAMAMAKTADIR.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri: 12-16 AĞUSTOS 2024

Eğitim Süresi: 5 gün

Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 2500 TL

Eğitimin Yapılacağı İl: ANKARA

Ücret İadesi Son Tarih: 9 AĞUSTOS 2024

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

  1. Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 14 üncü alt bendinde yer alan “Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.” konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde “Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi meslek mensubu olması,

  2. Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması

  3. Oda’ya borcunun bulunmaması

  4. Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması

  5. Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adaylarından imkanı bulunanların Dizüstü Bilgisayarlarını (Leptap), tesviye eğrili harita üzerinde çalışma yapacak pergel takımı, gönye, cetvel vb. eğitim araçlarını getirmeleri

  6. Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine ,belirtilen banka hesabına yatırmak ya da OMONET sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak.

  7. Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir.

  8. Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN

https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx

Duyurular-2024/57