5531 Sayılı Kanuna İlişkin Yönetmelik
10 Aralık 2020 tarih ve 31330 Sayılı ‘’Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’’ Arazi İnceleme Raporu
68.06KB
10 Aralık 2020 tarih ve 31330 Sayılı ‘’Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’’
26.97KB
Ağaçlandırma Yönetmeliği (RG. 23.08.2011, 28390)
1.6MB
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
1.29MB
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği (RG. 21.04.2011, 27912)
713.12KB
Bitki Karantinası Yönetmeliği (RG- 3.12.2011, 28131)
2.31MB
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik (R.G-08.04.2012:28258)
169.25KB
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik (RG. 12.11.2012, 27757)
219.47KB
EK- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları Ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği
90.41KB
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (RG. 27.11.2010, 27768)
287.3KB
Orman Amenajman yönetmeliği ( RG. 05.02.2008, 26778)
704.8KB
Orman Kadastrosu ve 2:B Uygulama Yönetmeliği (RG. 20.11.2012, 28473)
3.11MB
Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği (RG. 30.09.2012, 27715)
460.65KB
Orman Kanununun 17. ve 18.. Madderinin Uygulama Yönetmeliği (RG. 15.09.2011, 28055)
353.42KB
Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği (RG. 6.5.2009, 27220
343.03KB
Orman Sayılmayan Ağaç ve Ağaççıklar dan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik (Tapulu Kesim) (RG. 03.08.2012, 28373)
854.42KB
Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik
453.56KB
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği (RG. 8.4.2009, 27194)
5.59MB
Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG. 11.07.2012, 28350)
0.9MB